Các hình ảnh camera loại tầm trung bình, giá trung bình : ( Vì các camera này trên 5MP nên vui lòng chờ load 1 tí nhé , xem rất rõ. Có khi vì mạng internet yếu nên mấy cái hình màu sắc rực rỡ load k xong nên thấy khoản trống. Nếu bị trống bạn nên tìm máy mạnh và internet mạnh để xem nhé )

Các hình ảnh camera loại tầm khá, có zoom cơ học, giá trên trung bình :